Oakboro Choice STEM School — Bell Schedules

School-Wide Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Doors Open 8:00 AM
Breakfast 8:00 AM
Start Time 8:30 AM
Dismissal 3:15 PM
Kindergarten
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Letterland 8:35 AM 8:55 AM 20 min
AMP 9:00 AM 9:45 AM 45 min
Interventions 9:45 AM 10:15 AM 30 min
Literacy 10:20 AM 11:50 AM 90 min
Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
Math 12:25 PM 1:40 PM 75 min
Recess 1:45 PM 2:15 PM 30 min
Integrated Studies 2:15 PM 3:00 PM 45 min
Dismissal 3:00 PM 3:15 PM 15 min
1st Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Letterland 8:35 AM 9:00 AM 25 min
Literacy 9:00 AM 10:30 AM 90 min
AMP 10:40 AM 11:25 AM 45 min
Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Math 12:00 PM 1:25 PM 85 min
Interventions 1:25 PM 1:55 PM 30 min
Integrated Studies 1:55 PM 2:30 PM 35 min
Recess 2:30 PM 3:00 PM 30 min
Dismissal 3:00 PM 3:15 PM 15 min
2nd Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Letterland 8:35 AM 9:00 AM 25 min
Literacy 9:00 AM 10:30 AM 90 min
Lunch 10:40 AM 11:15 AM 35 min
Recess 11:15 AM 11:45 AM 30 min
AMP 11:45 AM 12:30 PM 45 min
Math 12:30 PM 1:45 PM 75 min
Integrated Studies 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Interventions 2:30 PM 3:05 PM 35 min
Dismissal 3:05 PM 3:15 PM 10 min
3rd Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Interventions 8:35 AM 9:05 AM 30 min
Literacy 9:05 AM 10:45 AM 100 min
Lunch 10:45 AM 11:17 AM 32 min
Recess 11:15 AM 11:45 AM 30 min
Math 11:50 AM 1:30 PM 100 min
Integrated Studies 1:30 PM 2:15 PM 45 min
AMP 2:20 PM 3:05 PM 45 min
4th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
CORE (Math) 8:35 AM 9:50 AM 75 min
AMP 9:50 AM 10:35 AM 45 min
CORE (Literacy) SS 10:35 AM 12:00 PM 85 min
Lunch 12:00 PM 12:35 PM 35 min
Science 12:35 PM 1:25 PM 50 min
Recess 1:30 PM 2:00 PM 30 min
Interventions 2:00 PM 2:30 PM 30 min
STEM/Science 2:30 PM 3:15 PM 45 min
5th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
CORE (Math) 8:35 AM 10:00 AM 85 min
CORE (Literacy) SS 10:03 AM 11:25 AM 82 min
Lunch 11:30 AM 12:02 PM 32 min
Interventions 12:05 PM 12:35 PM 30 min
AMP 12:40 PM 1:25 PM 45 min
Science/STEM/Social Studies 1:30 PM 2:40 PM 70 min
Recess 2:45 PM 3:15 PM 30 min
6th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Math 8:35 AM 9:50 AM 75 min
ELA 9:52 AM 11:07 AM 75 min
Science/Social Studies 11:09 AM 12:24 PM 75 min
Lunch 12:28 PM 12:58 PM 30 min
Interventions 1:05 PM 1:35 PM 30 min
Electives 1:40 PM 3:15 PM 95 min
7th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
ELA 8:35 AM 9:50 AM 75 min
Science/Social Studies 9:52 AM 11:07 AM 75 min
Math 11:09 AM 12:24 PM 75 min
Lunch 12:29 PM 12:59 PM 30 min
Interventions 1:05 PM 1:35 PM 30 min
Electives 1:40 PM 3:15 PM 95 min
8th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Announcements 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Science/Social Studies 8:35 AM 9:50 AM 75 min
Math 9:52 AM 11:07 AM 75 min
ELA 11:09 AM 12:24 PM 75 min
Lunch 12:31 PM 1:01 PM 30 min
Interventions 1:05 PM 1:35 PM 30 min
Electives 1:40 PM 3:15 PM 95 min
Oakboro Choice STEM School - 1244 N Main Street, Oakboro, NC 28129 - Phone: 704.961.4700 - Fax: 704.961.4799